implantatviden.dk er udviklet og ejes af Evident Tandlæge- og Implantatcenter, Nygårds Plads 3B, 2605 Brøndby

Hos Evident Tandlæge- og Implantatcenter er vi 8 tandlæger og en specialtandlæge i ortodonti (tandregulering) med mere end 30 ansatte. Tandlægerne afholder både og postgraduat undervisning for kollegaer både nationalt og internationalt. Vi er ajour med den nyeste forskning, teknologi, materialer og procedurer. Vi har et tæt samspil med vores underleverandører og er engagerede i flere organisationer såsom ITI, International Team for Implantology.

Vilkår og betingelser for brug af www.implantatviden.dk
Brugen af www.implantatviden.dk (herefter "Hjemmesiden") er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på Hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Evident Tandlæge- og Implantatcenter tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet eller korrekt. Indholdet er ikke ment som og kan ikke erstatte personlig rådgivning hos en tandlæge.
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over for hvilke Evident Tandlæge- og Implantatcenter ikke har kontrol.
Evident Tandlæge- og Implantatcenter tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Evident Tandlæge- og Implantatcenter garanterer imidlertid ikke, at Hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Hjemmesiden.

Behandling af personoplysninger
Evident Tandlæge- og Implantatcenter indsamler oplysninger om dig, når du f.eks. via Hjemmesiden, anvender kontakt-formularen eller sender et spørgsmål via Hjemmesiden. Oplysningerne anvendes fortroligt og udelukkende til besvarelse alene til brugeren.
Når du benytter Hjemmesiden, opsamles der ligeledes oplysninger om din adfærd.  
Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og behandles af en ekstern databehandler, som udfører hosting af Hjemmesiden.