implantatviden.dk er udviklet af Evident Tandlæge- og Implantatcenter, der er et af Danmarks klinikker på området. Tandlægerne har mangeårig erfaring i udførelsen af implantat-operationer

Simpelt, avanceret eller kompliceret?

Kæbens tilstand og biddets stabilitet er afgørende for indgrebets sværhedsgrad.

Implantatløsninger

Du kan få implantat til en enkelt manglende tand, ved flere eller alle tænder mangler.

Økonomi

Et tandimplantats pris er afhængig af indgrebets sværhedsgrad.