Implantat ved fire eller flere manglende tænder

Installation af fikstur

 Påsætning af suprastruktur