Forundersøgelse

For at afgøre om et implantat er den rigtige behandling for dig, skal du mødes med din tandlæge og gennemgå en forundersøgelse. Undersøgelsen er vigtig, fordi den giver tandlægen mulighed for at rådgive dig om den mest hensigtsmæssige behandling kombineret med dine behov. Ved forundersøgelsen afstemmes dine ønsker og dit behandlingsbehov. Sammen med tandlægen afdækkes, om en implantatbehandling er den rette løsning for dig og i så fald; antallet af implantater og placeringen af disse.

Ved undersøgelsen sammenholdes de kliniske fund i din mund med røntgenoptagelser. I enkelte tilfælde er det nødvendigt at supplere med en 3D scanning af din kæbeknogle. På denne baggrund fastsættes en individuel behandlingsplan og sværhedsgraden af behandlingen klassificeres som simpel, avanceret eller kompliceret.

Prisen for en implantatbehandling fastsættes ud fra, hvorvidt behandlingen er simpel, avanceret eller kompliceret. Ved de avancerede og komplicerede behandlinger er det ofte nødvendigt med en knogleopbygning, hvilket fordyrer behandlingen og forlænger behandlingstiden.

Derfor er priserne på en implantatbehandling ikke ens, men forundersøgelsen er grundlaget for, at tandlægen kan give dig en pris for et tandimplantat. Knoglen skal altid have en vis bredde og en vis højde for at kunne tage imod implantater. Hvis der er for lidt knogle, kan den udbygges enten med patientens egen knogle eller kunstig knogle. Ved forundersøgelsen udlevereres antibiotika, som tages inden operationen og ligeledes udleveres recept på eventuel smertestillende medicin.

Ved en forundersøgelse får du således følgende information: