Efter indgrebet  

  • Sårpleje: Såret må lades helt i ro. Undgå at berøre det med fingre, lommetørklæde eller andet. Undgå at ”pille” ved såret med tungen eller at ”suge” på såret.  
  • Tandbørstning og mundskylning efter operationen: Tandbørstning foretages morgen og aften, da det er vigtigt for sårets heling, at munden holdes ren. Selve såret skal ikke børstes med tandbørsten, men der skal skylles med klorhexidin mundskyl to gange dagligt indtil stingene er blevet fjernet efter 7-10 dage.
  • Kost: Kosten skal den første dag være blød og kold. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet og undgå at tygge i det opererede område.
  • Smerter: Typisk giver en implantatoperation ikke anledning til efterfølgende smerter og gener. Såfremt der er smerter efter operationen kan disse sædvanligvis afhjælpes med smertestillende medicin.
  • Hævelse: Hævelse kan opstå efter indgrebet og kan vare ved i 2-3 dage. Er hævelsen kraftig, tiltagende i størrelsen eller optræder der synkebesvær eller temperaturstigning, skal du kontakte klinikken eller søge anden lægelig hjælp.
  • Fysiske anstrengelser: Fysiske anstrengelser bør begrænses mest muligt de første to døgn efter operationen for at undgå blødning.
  • Efterblødning: Efterblødning i form af en let sivende blødning kan forekomme det første døgn. Blødningen behandles ved i opretsiddende stilling at lægge en gazekrølle over såret og bide fast sammen i 15 minutter. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Lykkes det ikke at stoppe blødningen kan du kontakte klinikken eller søge anden lægelig hjælp

 

Aftryk og abutmentoperationen

Efter 2-6 måneder er helingsperioden afsluttet, og der kan tages aftryk til kronen, broen eller protesen på implantatet. I de tilfælde, hvor tandkødet sys henover implantatet, og der er tale om en lukket heling, forudgås aftrykket af en abutmentoperation. Der anlægges en lokalbedøvelse og bliver skåret et lille snit til implantatet.

 

Fremstilling af krone, bro eller protese

Farven og formen på tand/tænderne vælges af dig i samråd med din tandlæge. Aftrykket sendes til en tandtekniker, som fremstiller kronen, broen eller protesen på et dentallaboratorie. Alle komponenter fremstilles med originalprodukter.

 

 

Vigtige opfølgende kontroller

Efter en implantatbehandling er gennemført følger nogle vigtige kontroller, der skal sikre, at biddet passer, at tandkødet opfører sig normalt, og ikke mindst, at hygiejnen er i orden. Ligeledes skal der tages røntgenbilleder for at kontrollere implantatets indvækst i knoglen. Det er vigtigt at overholde kontrolbesøgene, da det er nemmest at korrigere eventuelle problemer, mens de endnu er små.